פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

חשיפת השקר! אתר כיפה ואתר כיכר שבת מעוותים את המציאות!

אתר האוהדים נוקם את נקמת דם עבדיך השפוך

שאלה באתר מורשת

לצערי הרב אנו רואים בזמן האחרון את ההשתלחות חסרת הרסן בחכמי ישראל מאת אחד שקורא לעצמו גדול מחזירי התשובה בימינו הלא הוא אמנון יצחק. והנה אם היתה שאלתי מדברת על ענין פוליטי בודאי שלא הייתי שואל. אבל פה מדובר בפגיעה בחכמי ישראל ובראשם הרב עובדיה יוסף שלפי כל הדעות מדובר בתלמידי חכמים מובהקים שהחיוב למחות על כבודם הוא דבר המוסכם לפי השלחן ערוך. אך עומד אני משתאה מדוע לא קמים חכמי ישראל ומוחים על כבוד התורה המתבזית בראש כל חוצות. ורק אתמול אמר אותו האיש שהסיבה שהרב הובהל בשבת לבית החולים משום שרצו אנשי ביתו לביים ארוע מוחי ר״ל. והלא תצלנה אוזן משמוע איך אפשר לומר שגדול בישראל יחלל שבת קודש בשביל נגיעות אישיות בר מינן. הלא על ריק שבישראל לא אומרים דבר כזה כי יראת שבת עליו כמובא בגמרא כל שכן על אחד מגדולי הדור. ולכן החיוב למחות אינו נובע מצד פוליטי כזה או אחר אלא מצד בזיון תלמיד חכם שכל גדולי ישראל נזהרים בכבודו אפילו אלה שהיו חלוקים עמו בכל מיני נושאים. לכן מבקש אני לדעת מדוע יש טעם והסבר לשתיקה רועמת זו ?! ותבורכו מפי עליון. אמן  הכרויות לדתיים

תשובת הרב אברהם יוסף

אמת נכון הדבר, ולו היה מדובר באדם ריק ופוחז שיכור וחסר דעת אף אחד לא היה מתפעל, אבל לצערינו הוא מאיים על כל תחנת רדיו שלאחר שמשמיעים דבר עליו מיד הוא עולה לשידור ומנצל את הבמה בחסות ביהמ''ש. אדם זה קיבל את היחס הטוב ביותר באמצעותי מגדול דורינו מאיר עינינו אבי מו''ר שליט''א, וכפיות טובה מטופשת שלו הביאה אותו למצב הירוד ביותר שאפשר להגיע, ועליו נאמר יש מאבד עולמו בשעה אחת. 
אתה רואה שהגאון הרב שלום כהן כיתת רגליו ובא אל הגאון הרב שטיינמן והגאון הרב שמעון בעדני דיבר בצורה תקיפה ביותר ועוד תלמידי חכמים שהוא מבזה אותם בראש כל חוצות, לכן מצוה גדולה להתנתק ממנו, ולהפסיק כל תמיכה בו או במוסדותיו שזו תמיכה בעבודה זרה, שמידת הגאוה מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונו.

תגובת אתר האוהדים

יהודים יקרים, תבינו:
שאלה זו ותשובה זו פורסמו באתר מורשת לפני הבחירות...
אלא שאתר כיפה ואתר כיכר השבת פירסמו את הכתבות האלו לאחר הבחירות. 
אתם יודעים מדוע? נכון...הבנתם טוב...כי עכשיו נרגעו הרוחות ומשעמם לאתרים האלו...ואין להם במה להתעסק חוץ מלייצר מלחמה שוב...

וכעת בואו נתייחס לדברי השואל
שואל: "ורק אתמול אמר אותו האיש שהסיבה שהרב הובהל בשבת לבית החולים משום שרצו אנשי ביתו לביים ארוע מוחי ר״ל"
תגובה: הרב אמנון יצחק מעולם לא אמר שהסיבה שהרב עובדיה יוסף הובהל לבית החולים היא משום שרצו אנשי ביתו לביים אירוע מוחי,
אלא אנשי דלא מעלי כמותך משקרים כדי לייצר סכסוך ופילוג בעם.
הרב אמנון יצחק אמר שמכיוון שנתקל בעבר במקרים בהם אנשים מש"ס חיללו שבת (קרעו פוסטרים של פז), אז הוא לא יתפלא אם אם ביימו אנשי ש"ס מעשה זה. הרב הוסיף ואמר שזאת טענו שלושה עיתונים מפורסמים בישראל, ביניהם יתד נאמן. 
יש לציין, כי כל העיתונים והרב לא התכוונו למרן עצמו, אלא לאנשים סביבו...

שואל: הלא על ריק שבישראל לא אומרים דבר כזה כי יראת שבת עליו כמובא בגמרא כל שכן על אחד מגדולי הדור

תגובה: אין גמרא כזו. ההיפך הוא הנכון: אפילו על ספק פיקוח נפש מחללים שבת, וזה ראוי לכל ירא שמים להתנהג וזה מה שהייתה טענת העיתונים שאמרו למרן.

וכעת בואו נתייחס לדברי המגיב (הרב אברהם יוסף)

משיב: אבל לצערינו הוא מאיים על כל תחנת רדיו שלאחר שמשמיעים דבר עליו מיד הוא עולה לשידור ומנצל את הבמה בחסות ביהמ''ש

תגובה למגיב: כבוד הרב, לא שמת לב שברגע זה הודית שלא נתנו בתקופת הבחירות למפלגת פז להגיב, ונאלץ הרב אמנון יצחק בעל כרחו לפנות לבית המשפט כי התנהגו איתו בצורה לא הוגנת. 

משיב: וכפיות טובה מטופשת שלו הביאה אותו למצב הירוד ביותר שאפשר להגיע

תגובה למגיב: כפיות טובה עבור מה? שהכנסת אותו למרן? מי שהחזיר מיליון יהודים בתשובה צריך טובות ממך כדי להיכנס לגדול הדור הספרדים? אין יותר חייבי טובה מאשר אתם אליו שהוא הציל אותנו מגזירות שמד של עם ישראל בזכות התשובה שעשה בעם. אם יש פה כפיות טובה זה לא הוא כלפיך..

בעניין המשך דבריו של הרב אברהם יוסף, אגיב בהמשך בצורה מסודרת בל"נ. אני מבטיח שזה יהיה חזק. תישארו עוקבים.
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום