פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

האתר הזה שייך לך. תעזור למלא אותו

שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו
לא ניקח מהעולם הזה כלום. הדורות שהיו לפנינו מתו. כלו ואינם עוד. 
מי שחי ונהנה מהעולם הזה כאילו לא נהנה מעולם מהעולם.
כולם שוכבים בעפר אינם זוכרים מאומה. 
הגוף נרקב. העשיר והדל, החכם והכסיל, היפה והמעוות, הגבוה והנמוך, כולם שוכבים בתוך האדמה מעלים צחנה. 
ומה ההבדל בין האדם לחברו?
מאומה. 
כולם אותו דבר.

ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה ורהבם עמל ואוון כי גז חיש ונעופה.
כולם בסוף עוזבים את העולם הזה עירומים. עירום באת לעולם ועירום תצא ממנו. 
סבא וסבתא שלך הלכו או ילכו. ההורים שלך הלכו או ילכו ויום אחד שעה אחת רגע אחד גם אתה לא תישאר. וברבות הימים גם לא תיזכר. 
והנשמה יוצאת מן העולם ונותנת דין וחשבון על מעשיה הטובים והאחרים. מתביישת במעשיה, בושה ונכלמת אינה מסוגלת להביט מרוב בושתה בצפיה בסרט חייה הקצרצר. 
קיללת, צעקת, רימית, גנבת, שיקרת, רצחת, דיברת לשון הרע, נאפת, זלזלת, התגאית, והכל צולם, הכל נרשם, הכל נקלט.
וכשייגמר הסרט של החיים שלך. לא תוכל לתקן יותר - מעוות לא יוכל לתקון.
העולם הזה הוא עולם הבחירה. בכל רגע שאתה קורא שורות אלו, בכל נשימה, זה הזמן היחיד שלך לשנות, לתקן, לעשות טוב, להאיר את העולם. 
זה הזמן שלך. אלו החיים שלך. כי לאחר רגע המוות, לא תוכל לתקן עוד לנצח נצחים. 
ומה הועלת אם שכבת, העצלות לא תוביל אותך לשום מקום. 
ומה ייטיב לך אם נהנית מרוב המאכל והמשתה והמשגל? הרי זו תאווה רגעית. הנאה סתמית שנגמרת. 
וגם אותה תשכח. 
רק המצוות והמעשים הטובים תיקח איתך לנצח נצחים. 
העונש הוא זמני. השכר הוא נצחי. 
והאיש החכם אוסף מצוות, אוסף מעשים טובים, רודף צדקה וחסד. 
כי זה כל האדם. 

תפקידו של האדם בעולם הזה הוא להפוך מהרצון לקבל לרצון לתת, וכפי שאמר רבי עקיבא "ואהבת לרעך כמוך זהו כלל גדול בתורה"
וסוד כל מצווה ומצווה היא לתקן את הלב מהרצון לקבל, דהיינו: אגואיזם, שנאה, קנאה, תחרות, גאווה וכו'
ללב טוב שהוא בחינת הרצון לתת, דהיינו: נתינה, ערבות הדדית, אהבה, פירגון, סיוע, עזר, ענווה וכד'...
וזה סוד כל האדם. להפוך את החומר לרוח. בחינת הרצון לקבל לרצון לתת. 
ואיך הופכים זאת? 
על ידי קיום התורה והמצוות דייקא. 
לא ניתן להגיע לרצון לתת, כלומר לא ניתן להגיע לשלמות תיקון האדם (להיות אדם טוב ושלם באמת), מבלי לקיים את התורה והמצוות על דקדוקם, שהרי אם הבורא חייב קיום מצוות פירושו שרק כך ניתן להגיע.
ואין נחת רוח גדול יותר לבוראנו מאשר שנקום ונקיים את תורתו ומצוותיו, מפני שכל רצונו הוא שנזכה לחיי עולם הבא. ואין אדם יכול להגיע לעולם הבא אם יש גאווה בליבו וכפי שאומר הקב"ה על הגאוותן: "אין אני והוא יכולין לדור במחיצה אחת"
כי הגאווה הוא הרצון לקבל, והענווה הוא הרצון לתת. 
ולכן חייבת הנשמה להיכנס לגיהנום ולהתנקות מהרצון לקבל, דהיינו מהחומר שנדבק בה, דהיינו מהסיטרא אחרא.
ומה יותר טוב לו לאדם לזכות לעשות רצונו של הבורא, לעשות נחת רוח למי שברא אותו ושולט בו, על ידי כח הבחירה ועל ידי כך לזכות לחיי העולם הבא מתוך תיקון של בחירה במצוות ומעשים טובים.
ועל כולם עולה מזכה הרבים והמחזיר בתשובה
שלא רק שהוא זוכה לתקן את נשמתו שלו, אלא גם מתקן אחרים ומצילם מן הגיהנום.
כי אין נחת רוח גדול יותר לבורא מאשר שבני האדם יזכו לתקן את הרצון לקבל מתוך בחירה בטוב.
וברא אותנו הבורא בעולם הזה עם הרצון לקבל והצורך להילחם בו על מנת שנזכה לחיי העולם הבא בבחינת לחם עבודה, שלא נבוש לעולם ועד מהתענוג הנצחי האינסופי הזה בחסד, אלא שכביכול עמלנו עבור הטוב. 
וזה הטוב הגמור. שהאדם קיבל את התענוג הנצחי, דהיינו את העולם הבא, בזכות המלחמה שלו ברע, ברצון לקבל, בגאווה. 
ואני מבקש מכם חברים יקרים, לא הוקם האתר הזה אלא כדי לסייע ליהודים שאינם שומרים תורה ומצוות לזכות לחזור בתשובה. 
ואין נחת רוח לקב"ה אלא ממחזירים בתשובה. 
וכל יהודי שקיבל על עצמו להקדיש את חייו למען הבורא הוא קדוש גמור שכבודו חשוב יותר מכל הבריאה כולה.
אודה לכם אם תסייעו לי, אני מנהל האתר, להעלות תכנים, כתבות, מאמרים, סרטים, תמונות ושאר חומרים שמסוגלים להחזיר בתשובה.
בעוד כחודשיים, אתר האוהדים שהיום נקרא בשם פורטל התורה והתשובה, זוכה לחגוג גיל שנה, וזיכוי הרבים אדיר זכינו לעשות. 
היום כל רצוני הוא לאגד חומרי יהדות מחזקים כדי שחילונים יחזרו בתשובה. 
אתם יכולים להיות מזכי הרבים גדולים, וכבר ברור שלא תיקחו מהעולם הזה כלום חוץ מתורה ומצוות. 
ומזכה הרבים זוהר ככוכב.
ואני נתתי לכם במתנה מערכת שבאמצעותה תוכלו להקים אתרי אינטרנט בחינם אין כסף לזיכוי הרבים לחצו כאן
ואני מבקש מכם, אם יש לכם חומרים להפצת יהדות, אנא ציינו אותו כאן בתגובות, ואני אעלה לאתר.
שלכם בידידות מייסד האתר
חברכם 
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום